Laureaci Złotych Medali

logo_akademii_polskiego_biznesu

Laureaci medali Akademii Polskiego Sukcesu


Laureaci medali Złotych z diamentem  |   Laureaci Złotych medali  |   Laureaci Srebrnych medali   |  Laureaci Brązowych medali

med1


Nagrodzeni:

 1. Nina Andrycz, aktorka.
 2. Prof. n. med. Piotr Andziak; za wierność zasadzie salus aegroti suprema lex.
 3. Dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego; za szczególne zasługi w zakresie ochrony intelektualnej.
 4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Adamus; za wybitne osiągnięcia w rozwoju kardiologii polskiej.
 5. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny „Polityki”; za ca-łokształt osiągnięć dziennikarskich w publicystyce.
 6. Tomasz Bagiński, artysta grafik, animator; za światowe osiągnięcia w dziedzinie grafiki i animacji komputerowej.
 7. Jerzy Bar, twórca i właściciel Towarzystwa Inwestycyjnego BTA; za „romantyczne techno” w nowym budownictwie i zaangażowanie w rekonstrukcję zabytków.
 8. Janusz Barciński, przedsiębiorca; za sukcesy zawodowe i w działalności na rzecz społeczności lokalnych.
 9. Aleksander Barszcz, dyrektor Sopro Polska Sp. z o.o.; za osiągnięcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 10. Beata Basiak, Wiceprezes TUiR WARTA SA; za wieloletni wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.
 11. Karl Josef Baum, członek zarządu Metro AG; za osobisty wkład w rozwój kultury handlu masowego oraz działalność charytatywną na terenie Polski.
 12. Hanna Bielicka, aktorka; za wybitne osiągnięcia artystyczne podczas 65. letniej pracy aktorskiej.
 13. Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka; za zasługi dla Sanoka i rozwoju samorządności.
 14. dr Jan Bogutyn, prezes Zarządu InterRisk S.A Vienna Insurance Group,
 15. Vadim Brodski, wirtuoz skrzypiec; za wybitne osiągnięcia artystyczne.
 16. Zygmunt Broniarek, dziennikarz.
 17. dr inż. Mariusz Buława, Prezes Zarządu VOESTALPINE SIGNALING Sopot Sp. z o.o.; za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju automatyzacji kolejowych stacji rozrządowych.
 18. dr inż. Andrzej Cholewa, Członek Zarządu TRACK TEC SA; za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju automatyki kolejowej
 19. Doc. Romuald  Cichoń, kardiochirurg; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii.
 20. Jerzy Ciechanowski; prezes Hydrobudowa Polska S.A; w uznaniu osobistego wkładu w rozwój infrastruktury w Polsce, w szczególności zaangażowania przy budowie stadionów w Polsce.
 21. Dr inż. Lechosław  Franciszek Ciupik,  Prezes Lfc. Sp. z o.o.; za innowacyjną działalność badawczą, rozwojową i wdrożeniową w zakresie implantacji kręgosłupa.
 22. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, prawnik.
 23. Waldemar Dąbrowski, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego-Opery Narodowej; za wieloletnią działalność dla rozwoju kultury polskiej.
 24. Bogusław Dębski, manager.
 25. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia; za zasługi dla Wroclawia i rozwoju samorządności.
 26. Prof. Janusz Dyduch; za dokonania naukowe na rzecz polskiego kolejnictwa.
 27. Olgierd Dziekonski, Minister w Kancelarii Prezydenta RP; za wieloletnie działania na rzecz dobra publicznego.
 28. Waldemar Fabirkiewicz, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP; za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju kadry inżynierskiej kolejnictwa.
 29. Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa; za zasługi dla Rzeszowa i rozwoju samorządności.
 30. Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group; za osobiste sukcesy na polskim rynku ubezpieczeń.
 31. dr n. med. Robert Gajda, dyrektor Centrum  Medycznego „Gajda-Med”, za osiągnięcia menedżerskie w dziedzinie ochrony zdrowia.
 32. Janusz Gajos, aktor; za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej.
 33. Marek Galewski, Prezes Firmy Cardco Sp. z o.o; za ponad 20-letnią popularyzację elektronicznych kart plastikowych oraz wdrażania Biometrycznych Systemów Bezpieczeństwa i Kontroli Dostępu.
 34. Prof. Marian Garlicki
 35. Dr Agenor Jan Gawrzyał, manager.
 36. Zygmunt Gierej; za osiągnięcia gospodarcze i szczególny wkład w wspomaganiu lokalnej społeczności.
 37. Prof. dr hab. Grażyna Ginalska; za opracowanie biomateriału kościozastępczego – sztucznej kości.
 38. Cezary Gizka, prezes Olympic Casino Poland; za osiągnięcia menedżerskie.
 39. Ignacy Gogolewski, aktor; za stworzenie wielkich kreacji aktorskich podczas 50. letniej pracy artystycznej.
 40. Kazimierz Górski, trener piłkarski.
 41. Aleksander W. Gornostajew, przewodniczący Komitetu Współpracy Obwodu Moskiewskiego z Polską; za wieloletnią współpracę z biznesem polskim.
 42. Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości; w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce.
 43. Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, prezes Związku Miast Polskich; za zasługi dla Poznania i rozwoju samorządności.
 44. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy; za zasługi dla Warszawy i rozwoju samorządności.
 45. Adwokat Waldemar Gujski; za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy.
 46. Wojciech Halarewicz, dyrektor Mazda Motor Poland; za wieloletnie osiągnięcia menedżerskie na europejskim rynku motoryzacyjnym.
 47. Adam Hanuszkiewicz, aktor.
 48. Mirosław Hermaszewski, lotnik-kosmonauta.
 49. Jerzy Hoffman, reżyser; za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej.
 50. Jarosław HORODECKI – Prezes EKOMECH; za innowacyjne rozwiązania paneli systemowych – parkingów.
 51. Prof. Danuta Hübner; za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój wspólnoty europejskiej.
 52. Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca, prezes MULTICO.
 53. Krystyna Janda, aktorka, dyrektor Teatru Polonia; za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój kultury polskiej.
 54. Edward Jaworski, Biblioteka Wojewódzka Gorzów Wlkp.; za wieloletnie osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i czytelnictwa w województwie lubuskim.
 55. Tadeusz Jędrzejczak, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego; za zasługi dla Gorzowa Wielkopolskiego i rozwoju samorządności.
 56. Bogusław Kaczyński, redaktor muzyczny; za wybitne osiągnięcia w popularyzacji muzyki.
 57. Jan KACZMARCZYK – firma „Drogi i Mosty”; za osobisty wkład w budowę sieci dróg i mostów w Polsce.
 58. Prof. Piotr Kaliciński; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transplantologii dziecięcej.
 59. Dr Zygmunt Kaliciński; za społeczne działania na rzecz rozwoju polskiej transplantologii.
 60. Ksiądz prałat Grzegorz Kalwarczyk, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej; za 40 lat owocnej pracy kapłańskiej, szczególne osiągnięcia jako Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz redaktor i wydawca.
 61. Marek Kamiński, polarnik; za pierwsze w historii, piesze zdobycie 2 biegunów Ziemi, w jednym roku.
 62. Jadwiga Kamińska, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia; za Promocję i upowszechnianie Sukcesów Polskiej Medycyny.
 63. Małgorzata Kamyk, dziennikarz; za osiągnięcia w popularyzacji czytelnictwa książek i kultury języka polskiego.
 64. Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; za zasługi dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 65. Prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes PAN; za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój polskiej nauki.
 66. Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG SA; za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju taboru kolejowego.
 67. Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego; za zasługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego i rozwoju samorządności.
 68. Kazimierz Kowalski, śpiewak operowy; za szczególne zasługi dla kultury polskiej.
 69. Robert Korzeniowski, sportowiec.
 70. Prof. dr hab. Adam Kosecki; za niekonwencjonalne metody badań historycznych i wkład w rozwój niepublicznego szkolnictwa wyższego.
 71. Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk; za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i wkład w rozwój polskiej transplantologii wątroby.
 72. Sławomir Kryszkowski, prezes Przedsiebiorstwa Farmaceutycznego JELFA SA; za wybitne osiągnięcia w kierowaniu jedną z najlepszych firm farmaceutycznych w Europie.
 73. dr inż. Antoni KUBICKI właściciel Centrum Konferencyjnego – Hotelowego i Rekreacyjnego „ARŁAMÓW”; za wybitne osiągnięcia dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i turystyki.
 74. Kazimierz Kukorowski, prezes Zarządu Fundacji Drawex Novum Vitae; za wieloletnią działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce.
 75. Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa; za zasługi dla Mszczonowa i rozwoju samorządności.
 76. Prof. dr. hab. med. dr h.c. Krzysztof Jan Kurzydłowski; za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju nauki i gospodarki z wykorzystaniem nanotechnologii.
 77. Prof. Marek Kwiatkowski, dyrektor Łazienek Królewskich.
 78. Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego; za osiągnięcia w organizacji polskiego ruchu olimpijskiego.
 79. Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w KE; za zasługi dla integracji europejskiej i zrównoważonego rozwoju krajów-członków Unii.
 80. Prof. Bogusław Liberadzki; za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i szczególny wkład w rozwój wspólnoty europejskiej.
 81. Prof. Edward Linde-Lubaszenko; za wybitne osiągnięcia aktorskie i pedagogiczne.
 82. Halina Lichocka, redaktor, Polskie Radio SA; za wieloletnią popularyzację gospodarki na antenie Polskiego Radia.
 83. Stanisław Leszek, członek Zarządu PKB; za wieloletnią działalność społeczną na rzecz środowiska ekonomistów.
 84. Prof.dr hab. Jan Lubiński – za osiągnięcia z zakresu badań nad nowotworami dziedzicznymi, a w szczególności dziedzicznego raka piersi i jajnika oraz dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego.
 85. Józef Łatyfowicz, Prezes Firmy IZBUD; za wieloletnie osiągnięcia na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce.
 86.  prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK  JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; za wybitne osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 87. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa; za zasługi dla Krakowa i rozwoju samorządności.
 88. Prof. Bohdan Maruszewski, szef Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka; za wierność zasadzie salus aegroti suprema lex i szczególną wrażliwość na potrzeby dzieci.
 89. Waldemar Marszałek, sportowiec; za wybitne osiągnięcia w sportach motorowodnych.
 90. Ryszard Matkowski, prezes J.W. Construction; za wieloletnie, skuteczne działania na rzecz szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
 91. Jan Mela, uczeń; za upór i konsekwencję w pokonywaniu słabości i zdobycie dwu biegunów Ziemi w jednym roku.
 92. Prof. Janusz Merski; za szczególny wkład w rozwój polskiej turystyki i niepublicznego szkolnictwa wyższego.
 93. Marek Mikuśkiewicz, prezes MarcPol SA; za stworzenie pierwszej, dużej polskiej sieci handlowej oraz nowych miejsc pracy.
 94. Andrzej Mincer, prezes Mincer Mona Liza; za osiągnięcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 95. Janina Mincer; prezes Mincer MonaLiza za wieloletni wkład w rozwój polskiej kosmetologii.
 96. Rafał Misztalski, prezes firmy Systemy Autobusowe SA; za znaczące działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym.
 97. prof. Piotr Moncarz – profesor UNIWERSYTETU STANFORDA (USA); za 15 lat budowy platformy wymiany doświadczeń między gospodarką i światem akademickim Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 98. Tadeusz Mosz, TVP Program 1; za popularyzację problematyki gospodarczej w Telewizji Polskiej.
 99. Prezes Beata Mońka; CANAL + Cyfrowy; za osiągnięcia menedżerskie w kierowaniu cyfrową platformą telewizyjną i wprowadzenie pierwszej telewizji dla niesłyszących.
 100. Prof. dr hab. Stanisław Moryto; za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz powołanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
 101. Prof. Adam Myjak, rzeźbiarz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 102. Marek Niedźwiecki, redaktor; za kształtowanie gustów muzycznych wielu pokoleń słuchaczy radiowej Trójki.
 103. Prof. dr  hab. Alojzy Zbigniew Nowak; za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w szczególności za fundamentalne badania materiałów na potrzeby nanoteleinformatyki.
 104. Czesław Okińczyc, działacz społeczny, polityk.
 105. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos; za nowatorstwo przedsięwzięć biznesowych.
 106. prof. Janusz OLEJNICZAK pianista, pedagog; za wybitne osiągnięcia artystyczne.
 107. Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski; za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój Polskiej Kardiologii i sieci ośrodków specjalistycznych w całym kraju.
 108. Prof. dr hab. med. Krzysztof Opolski; za wybitne osiągnięcia naukowe w szczególności w wdrażaniu i upowszechnianiu zarządzania, jakością jako podstawy systemu ekonomicznego.
 109. Prof. Piotr Paleczny, pianista.
 110. dr Jan Pamuła, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.; za szczególny wkład w rozwój regionu i lotnictwa regionalnego.
 111. Janina Paradowska, dziennikarz „Polityki”; za całokształt osiągnięć dziennikarskich w publicystyce.
 112. Prof. Longin Pastusiak, politolog.
 113. Dr Stefan Paszczyk, Polski Komitet Olimpijski.
 114. Beata Pawlikowska, redaktor, podróżnik; za odwagę w marzeniach i ich realizację.
 115. Sławomir Pietras, dyrektor Opery Narodowej; za wieloletni wkład w rozwój kultury polskiej.
 116. Jan Pietrzak, satyryk; za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej.
 117. Krzysztof Pietraszkiewicz,  prezes Związku Banków Polskich; za wieloletnie zaangażowanie w rozwój polskiej bankowości.
 118. Wiktor Piwkowski; przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;  za osobisty, wieloletni  wkład w rozwój budownictwa w Polsce.
 119. Anna Podniesińska, prezes firmy Rekord SA; za stworzenie i sukces rodzinnej firmy.
 120. Prof. dr hab. Marian Podstawka; za osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój programów eksperckich z zakresu europejskiej polityki rolnej i finansów.
 121. Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego; za zasługi dla województwa lubuskiego i rozwoju samorządności.
 122. Jerzy Połomski, piosenkarz; za kreacje artystyczne oraz wielki wpływ na rozwój polskiej piosenki.
 123. Bożena Pomykała-Kukorowska; za osiągnięcia artystyczne w twórczości dla dzieci.
 124. Urszula Potęga, Prezes MT POLSKA; za znaczące osiągnięcia w promocji polskiej gospodarki.
 125. Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru SABAT; za wieloletnie osiągnięcia artystyczne i sukces Teatru SABAT.
 126. Marek Profus, przedsiębiorca.
 127. Krzysztof Przybył; Teraz Polska; za wybitne osiągnięcia w promocji Polskiej Marki w świecie.
 128. Monika  Pyrek, czołowa tyczkarka świata; za wybitne osiągnięcia sportowe.
 129. Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski; za wybitne zaangażowanie w integrację środowiska naukowego i umocnienie pozycji instytutów badawczych.
 130. Prof. Zbigniew Religa.
 131. Zbigniew Roch, prezydent Europejskiego Klubu Biznesu; za działania na rzecz rozwoju współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców.
 132. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; za wieloletnią pracę na rzecz promowania kultury polskiej w kraju i za granicą oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzealnictwa.
 133. dr n. med. Elżbieta Rusiecka; za wieloletnią dbałość o etykę zawodu lekarza.
 134. Krzysztof Rut, dyrektor Grupa Żywiec; za osobisty sukces menadżerski.
 135. Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Witold Rużyłło; za szczególny wkład w rozwój Instytutu i polskiej kardiologii.
 136. dr Witold Rybczyński, ambasador; za wieloletni wkład w integrację środowisk polonijnych z Macierzą.
 137. Prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska; za wybitne osiągnięcia naukowe i w wkład w rozwój polskiej gastrologii.
 138. Prof. Zdzisław Sadowski, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej w zakresie myśli ekonomicznej oraz teorii i praktyki rozwoju gospodarczego.
 139. Irena Santor, piosenkarka; za całokształt wieloletniej, znakomitej kariery piosenkarskiej.
 140. Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie; za wybitne  osiągnięcia artystyczne i zasługi dla promowania polskiej kultury i sztuki teatralnej za granicą.
 141. Andrzej Krzysztof Siezieniewski, prezes Polskiego Radia SA; za wieloletnie osiągnięcia w pracy pu-blicystyczno-dziennikarskiej i kierowaniu media-mi publicznymi.
 142. Tomasz Sikora, biathlonista; za wybitne osiągnięcia sportowe.
 143. Wojciech Siudmak, artysta malarz; za wybitne osiągnięcia artystyczne i szczególny wkład w budowanie pokoju i przyjaźni na świecie.
 144. Prof. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Pato-logii Słuchu; za wybitne osiągnięcia naukowe i organizatorskie.
 145. Rafał Skąpski
 146. Zygmunt Solorz-Żak; TELEWIZJA POLSAT.
 147. Joanna Solska, z-ca redaktora naczelnego „Polityki”; za osiągnięcia w publicystyce.
 148. Barbara  Stanisławczyk, redaktor naczelna „Sukcesu“; za wieloletnie osiągnięcia w redagowaniu czasopism.
 149. Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii CSK MSW w Warszawie; za wybitne osiągnięcia w kardiochirurgii.
 150. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik; za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej okulistyki.
 151. Włodzimierz Szaranowicz, dziennikarz sportowy; za wieloletnie osiągnięcia w popularyzacji sportu i w publicystyce sportowej.
 152. Adam Stanisław Szejnfeld, poseł; za wieloletnie działania na rzecz polskiej gospodarki na forum parlamentu.
 153. Irena Szewińska, mistrzyni sportu, członek MKOL, wiceprezes PKOLLa.
 154. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt; za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w szczególności za fundamentalne badania materiałów na potrzeby nanoteleinformatyki.
 155. Wojciech Szeląg, redaktor, Telewizja Polsat; za popularyzację problematyki gospodarczej.
 156. Krzysztof Skiba – Prezes Zarządu SKOFF Sp. z o.o.;  za wieloletnie osiągnięcia w innowacyjnej technice oświetleniowej.
 157. Prof. dr hab. Stanisław Szpecik; za wybitne osiągnięcia w geotechnologii i wykrycie głębokich złóż złota i miedzi.
 158. Robert Sowa, mistrz kuchni; za popularyzację sztuki kulinarnej w Polsce.
 159. Andrzej Strejlau, trener piłkarski, działacz PZPN; za wieloletnie osiągnięcia w pracy trenerskiej i wybitny wkład w rozwój piłki nożnej w Polsce.
 160. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; za upór i konsekwencję w obronie praw konsumenckich i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w telekomunikacji.
 161. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni; za zasługi dla Gdyni i rozwoju samorządności.
 162. Zbysław Szwaj, prezes Leopard Automobile Mielec Sp. z o.o.; za autorski projekt i produkcję polskiego ekskluzywnego samochodu sportowego.
 163. Ryszard Szurkowski, sportowiec.
 164. Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego; za wybitny wkład w rozwój polskiego narciarstwa.
 165. Nina Terentiew; dziennikarz, dyrektor II Programu TVP SA.
 166. Prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko; za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój polskiej medycyny.
 167. Teresa Torańska, redaktor; za szczególne osiągnięcia w publicystyce.
 168. Krzysztof Turek, wójt gminy Stare Babice; za osiągnięcia w gospodarce komunalnej na terenie gminy Stare Babice.
 169. Andrzej Turski, dziennikarz Telewizji Polskiej SA.
 170. Piotr Uszok, prezydent Katowic; za zasługi dla Katowic i rozwoju samorządności.
 171. Dr Irena Walecka; za wierność zasadzie salus aegroti suprema lex.
 172. Anna Maria Wesołowska, sędzia; za popularyzację społecznych wartości prawa.
 173. Krzysztof Wielicki, himalaista; za zdobycie „Korony Himalajów”.
 174. Zbigniew Wodecki, artysta estradowy; za wieloletnie osiągnięcia artystyczne i popularyzację kultury muzycznej.
 175. Andrzej Wodzyński, przedsiębiorca, Ceramika TUBĄDZIN.
 176. Józef Wojciechowski, przewodniczący Rady Nad-zorczej J.W. Construction Holding SA; za szczególne osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym.
 177. Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna magazynu National Geographic – za osiągnięcia dziennikarskie i sportowe.
 178. Aleksander Wolszczan, astronom; za wybitne osiągnięcia naukowe i rozsławianie polskiej nauki w świecie.
 179. Jerzy Woy-Wojciechowski, profesor medycyny; za światowe osiągnięcia naukowe w medycynie nuklearnej oraz wieloletnią działalność społeczną.
 180. Prof. dr hab. czł. Koresp. PAN  Jan Maria Wójcicki; za szczególne osiągnięcia w rozwój Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.
 181. Maciej Wróblewski, artysta muzyk; za wieloletnie osiągnięcia artystyczne.
 182. Marcin Wyrostek; za osiągnięcia artystyczne.
 183. Tadeusz Zając, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy; za wieloletnie osiągnięcia w ochronie pracy i działania na rzecz likwidacji bezrobocia.
 184. Andrzej Zalewski, Polskie Radio Program 1; Eko-Radio; za wieloletnią działalność radiową i osiągnięcia w popularyzacji problemów ekologicznych.
 185. Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Zaremba; za szczególne osiągnięcia w rozwój Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
 186. Stanisław Zieliński, wójt gminy Ustronie Morskie; za wieloletni wkład w rozwój samorządności lokalnej, ochronę środowiska i sukcesy gminy.
 187. Prof. dr hab. med. Marian Zembala; za wybitne zasługi naukowe i wkład w rozwój polskiej transplantologii płuc i serca.
 188. Prof. Ryszard Zimak; za szczególny wkład w rozwój Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i  środowisk artystycznych.
 189. Jolanta Zwolińska, prezes firmy Dermika; za upór i konsekwencję w produkcji wysokiej klasy polskich kosmetyków.
 190. Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia; za zasługi dla Świnoujścia i rozwoju samorządności.
 191. „AGROMASZ” Zakład Metalowy – Prezes Janusz GRUSZCZEWSKI; za dynamiczny rozwój produkcji maszyn rolniczych i sukcesy w tworzeniu sieci dystrybucyjnej w kraju i za granicą.
 192. Afrodyta SPA & Welness Resort, Lech Kukorowski i Ludwik Chomicz; za innowacyjność i wysoki poziom usług, świadczonych na rzecz ochrony zdrowia i odnowy biologicznej.
 193. Art Metal Sp.j. Firma Produkcyjno-Handlowa, prezes Jolanta Dobrodziej; za nowatorskie kształtowanie wzorów małej architektury i wysoką jakość produkcji.
 194. Banaszek Nieruchomośc; prezes Dariusz Banaszek; za dokonania w budownictwie mieszkaniowym oraz w ratowaniu i renowacji zabytów.
 195. Balt-Yacht, prezes Benedykt Kozłowski; za światowy standard oraz jakość wykonania jachtu Balt 750.
 196. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych SA, prezes Paweł Bisek; za dynamiczny i nowatorski udział w polskim rynku ubezpieczeń.
 197. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.; prezes Mariusz Hildebrand; za promowanie wiarygodności finansowej w biznesie oraz wprowadzanie innowacyjnego programu „Firma Wiarygodna Finansowo”.
 198. Canexpol Sp.z o.o.; za szczególne osiągnięcia w eksporcie do krajów europejskich wysokiej technologii produktów dla rolnictwa.
 199. Centrala Farmaceutyczna CEFARM, prezes Marek Zarakowski; za wysoką pozycję na rynku oraz bogactwo oferty w zakresie dystrybucji środków farmaceutycznych.
 200. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, dyrektor dr Marek Durlik; za odwagę i konsekwencję w dążeniu do świadczenia najwyższej jakości usług medycznych oraz stałe rozszerzanie ich zakresu.
 201. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin, Prezes Jerzy Karwowsk; za wybitne osiągnięcia w zakresie rehabilitacji chorych oraz w zarządzaniu.
 202. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin w minionym 25-leciu.
 203. Coca-Cola HBC Polska.
 204. Ceramika Tubądzin; Prezes Andrzej Wodzyński za innowacyjność w produkcji i wzornictwie  płytek ceramicznych.
 205. Dziennik, redakcja; za podbój rynku prasowego w Polsce.
 206. DRAWEX Sp. z o.o., dyrektor Krzysztof Borkowski; za światową jakość produktów  drewnianych i szczególne osiągnięcia na rzecz działań proekologicznych.
 207. DRUTEX S.A. Prezes Leszek Gierszewski; za wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki.
 208. Firma OLEWNIK; prezes Anna Olewnik Mikołajewska; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 209. Firma CARLSBERG ; prezes Tomasz Bławat; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 210. Firma DANONE; prezes Harry Klompe; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 211. Firma MLEKOVITA; prezes Dariusz Sapiński; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 212. Firma ANIMEX; prezes Jacek Dziełak; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 213. Firma NESTLE; prezes Mariusz Staszczuk; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 214. Firma AMBRA; prezes Robert Ogór; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 215. Firma Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska; wiceprezes Małgorzata Gałecka; za wybitne osiągnięcia gospodarcze na polskim rynku.
 216. Fundacja CEPELIA, prezes Jan Włostowski; za 60-letnią działalność Fundacji „CEPELIA” w zakresie rozsławiania w kraju i zagranicą polskiej sztuki ludowej.
 217. Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promowania młodych talentów.
 218. Fundacja PRO OMNIBUS; za szczególne osiągnięcia w wieloletniej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 219. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.; za 60. letni wkład w organizację i rozwój wypoczynku i turystyki w Polsce.
 220. Gazeta Prawna; za profesjonalną informację o problemach prawnych.
 221. Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, prezes Sławomir Waleryś; za osiągnięcia na rynku ubezpieczeń w Polsce.
 222. Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o.; za wieloletni wysoki poziom usług hotelowych.
 223. Instytut Maszyn Spożywczych, Prezes Zarządu Stanisław Parafiniuk; za wieloletnie doświadczenie, innowacje i sukcesy rynkowe w produkcji maszyn i urządzeń do przetwórstwa żywności w wielu branżach przemysłu rolno spożywczego.
 224. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym.
 225. Jacht COURIER 970 ze stoczni Sasanka Yacht; za osiągnięcie europejskiego standardu w polskiej konstrukcji i wykonaniu jachtu.
 226. J.W. Construction Holding SA; za znaczące osiągnięcia w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego.
 227. Kastor SA, prezes Ireneusz Krawczyk; za bogatą ofertę i kreatywność w tworzeniu nowych kolekcji koszul.
 228. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ i WĄTROBY Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK, Prof. dr hab. n. med. PAWEŁ NYCKOWSKI; za osiągnięcia w skali europejskiej w transplantacji wątroby, stworzenie największego w Polsce ośrodka przeszczepiania wątroby od dawcy zmarłego oraz za osiągnięcia w pobieraniu fragmentów wątroby od dawcy żywego.
  Skład zespołu: prof. Paweł Nyckowski, prof. Tadeusz Wróblewski, prof. Rafał Paluszkiewicz, doc. Waldemar Patkowski, prof. Krzysztof Zieniewicz, dr Bogusław Najnigier, doc. Krzysztof Dudek, dr Piotr Remiszewski, dr Ireneusz Grzelak, doc. Oskar Komasiewicz, dr Marcin Kotulski, dr Piotr Smoter, dr Mariusz Grodzicki, dr Michał Korba, dr Piotr Kalinowski, dr Michał Skalski,  mgr Krzysztof Zając, dr Łukasz Masior, dr Rafał Stankiewicz, dr Marta Przybysz, dr Bartosz Cieślak, dr Łukasz Nazarewski, dr Małgorzata Nowosad, dr Konrad Kobryń, dr Dorota Giercuszkiewicz.
 229. KIM Sp. z o.o., Prezes Zarządu Kuba Krosnowski; za znaczące osiągnięcia w obrocie hurtowym materiałami budowlanymi w Polsce i Europie.
 230. Miasto Kołobrzeg; za wieloletni wkład w budowanie i dynamiczny rozwój miasta.
 231. Link Sp. z o.o., Prezes Zarządu Ryszard Ellert; za wprowadzenie zaawansowanych technologii informatycznych w usługach transportowych na terenie Polski i Europy oraz wysokie normy jakości usług i wykorzystanie nowoczesnego taboru.
 232. LOYD S.A. – Prezes Bartosz KACZMARCZYK; za aktywną działalność na rynku pracy, w szczególności aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 233. MarcPol SA; za dobrą markę sieci handlowej MarcPol.
 234. MiŚ produkt firmy TUiR Warta SA; za szczególną ofertę ubezpieczeniową dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 235. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, prezes prof. Henryk Skarżyński; za kompleksowe leczenie wad słuchu i mowy na najwyższym światowym poziomie.
 236. Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.; za 15 lat promocji w kraju i na świecie polskiej gospodarki.
 237. MINCER – MONA LIZA; za dynamiczny rozwój produkcji kosmetyków.
 238. Muzeum Kolekcji im Jana Pawła II, dyrektor Bogdan Kurant; za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej.
 239. Natalia Gold, prezes Józef Czerniejewski; za wysoki poziom wyrobów i podtrzymywanie tradycji polskiego rzemiosła jubilerskiego.
 240. NEWSWEEK POLSKA; za szczególne osiągnięcia na polskim rynku medialnym.
 241. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada.
 242. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Prezes Zarządu Czesław Cieślak; za wysokie osiągnięcia w eksporcie polskich wyrobów mleczarskich.
 243. Olympic Casino Poland, prezes Cezary Gizka; za znaczące działania wspierające polski sport olimpijski.
 244. Miasto Ozorków; w 200-lecie uzyskania praw miejskich.
 245. Państwowa Inspekcja Pracy, prezes Anna Hinz; za wieloletnie osiągnięcia w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony i higieny pracy.
 246. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. T. Sygietyńskiego, dyr. W. Sandecki; za długoletni wkład w rozwój i upowszechnianie kultury polskiej w świecie.
 247. Pekaes SA, prezes Jan Dalgiewicz; za utrzymywanie wiodącej pozycji na rynku transportu międzynarodowego.
 248. Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.; za wieloletnie, wszechstronne osiągnięcia w logistyce transportu.
 249. PODODDZIAŁ REPLANTACJII KOŃCZYN Szpitala im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zespół pod kierownictwem Prof.dr hab. n. med. JERZEGO JABŁECKIEGO w składzie: dr. n. med. Adam Domanasiewicz, dr. n. med. Adam Chełmoński, lek. med. Leszek Kaczmarczyk, lek. med. Maciej Paruzel, mgr Ewa Piesiewicz-Poprawska; za stworzenie ośrodka i dokonania w zakresie przeszczepiania kończyn.
 250. Polish Market, redakcja; za wysoki poziom merytoryczny i edytorski magazynu, redagowanego w języku angielskim, promującego polską gospodarkę, naukę i kulturę.
 251. Polisa – Życie TU S.A. VIG, Prezes Zarządu Wiesław Szermach; za całokształt działalności ubezpieczeniowej, dynamiczny rozwój, solidność, innowacyjność produktów ubezpieczeniowych oraz profesjonalny poziom zarządzania firmą.
 252. POLITECHNIKA WARSZAWSKA; JM Rektor prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT; z okazji 100-lecia uczelni.
 253. Polkomtel SA; za znaczące osiągnięcia w telekomunikacji biznesowej.
 254. Polska Fundacja Olimpijska.
 255. PROFILE Ogólnopolski Tygodnik Budowlany; za zasługi w popularyzacji problematyki budownictwa w Polsce.
 256. Polskie Radio SA, prezes Andrzej Siezieniewski.
 257. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA; za światowy poziom produkowanych leków.
 258. „Puls Biznesu“, za sukces dziennikarski w prowadzeniu gazety wspomagającej efektywnie polskich przedsiębiorców.
 259. Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE, dyrektor Andrzej Hanzel; za profesjonalizm, stałe poszerzanie oferty oraz jakość oferowanych usług.
 260. Radio Polonia; za wieloletnią popularyzację osiągnięć Polski zagranicą.
 261. Miasto Radom; za wieloletni wkład w budowanie i dynamiczny rozwój miasta.
 262. Miasto Sieradz; za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu kultury polskiej.
 263. Sopro Polska Sp. z o.o.; za wdrażanie nowych technologii i materiałów w polskim budownictwie.
 264. SE-MA-FOR Produkcja Filmowa Poland, prezes Zbigniew Żmudzki; za światowe osiągnięcia w produkcji filmów animowanych i promocję Polski w świecie.
 265. Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska; za oryginalność artystyczną oraz podtrzymywanie tradycji i folkloru warszawskiego.
 266. Stołeczna Estrada; za wkład w popularyzację kultury.
 267. SK BANK; dawny  Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa; prezes Jan Bajno; za osiągnięcia w bankowości spółdzielczej i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.
 268. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie; za wielki wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki teatralnej.
 269. Telewizja Polska SA
 270. TRACK TEC SA, Prezes Zarządu Jarosław Pawluk; za szczególne osiągnięcia w rozwoju infrastruktury kolejowej.
 271. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 272. UNIWERSYTET WARSZAWSKI ; JM Rektor prof. dr hab. Marcin PAŁYS; z okazji 200-lecia uczelni.
 273. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Rektor, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik za szczególne osiągnięcia w rozwoju regionu, nauce i dydaktyce.
 274. WELMAX s.c., Justyna Szubert; za najwyższą jakość naczyń ze stali szlachetnej Welmax – „Z miłości do Rodziny“.
 275. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, dyrektor Tadeusz Zając; za konsekwentne działania na mazowieckim rynku pracy.
 276. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, prorektor profesor Kazimierz Rajchel; za wybitne osiągnięcia edukacyjne dostosowane do oczekiwań rynku pracy.
 277. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, prof. Jerzy Kisilowski; za konsekwencję i wysoki poziom szkolenia kadr inżynierskich.
 278. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., prezes Ewa Kawecka-Włodarczyk; za wieloletnie osiągnięcia w edukacji i kształtowaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.
 279. Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. S. Hadyny; dyrektor Adam Pastuch; za wybitne osiągnięciadla kultury polskiej.
 280. Zespół „Sygnałów Dnia”, Polskie Radio SA Program 1; za wieloletnią, rzetelną informację radiową.
 281. ŻYCIE WARSZAWY.
 282. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego – Za wybitny wkład w rozwój Województwa Podkarpackiego.
 283. Miasto Rzeszów – Za dynamiczny rozwój, skuteczne pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy europejskich.
 284. Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszów – Za wybitną działalność na rzecz Województwa Podkarpackiego.
 285. Prof .dr hab. inż. Tadeusz Markowski Rektor Politechniki Rzeszowskiej- Za wybitne osiągnięcia na rzecz nauki polskiej.
 286. Prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – Za wybitne osiągnięcia na rzecz nauki polskiej.
 287. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka – Za wybitny wkład w rozwój innowacyjnej kardiochirurgii polskiej.
 288. Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Za wieloletnią, wybitną działalność samorządową na rzecz rozwoju miasta Nisko i regionu podkarpackiego.
 289. Marta Półtorak Prezes Zarządu MARMA Polskie Folie S.A. – Za wybitne osiągniecia w produkcji folii przemysłowych oraz wkład w rozwój gospodarczy regionu podkarpackiego.
 290. Ryszard Ziarko Prezes Zarządu CIARKO Sp. z o.o. – Za wybitny wkład w rozwoju polskiej gospodarki, innowacje oraz dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych.
 291. Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. – Za rzetelność zawodową, wysoką jakość i terminowość świadczonych usług.
 292. Prof. dr. hab. Paweł Czarnecki – Za osiągnięcia we współpracy z zagranicą i promocję nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i kultury.
 293. Dr. n. med. Robert Gajda – Za szczególne osiągnięcia w rozwoju służby zdrowia w powiecie pułtuskim.
 294. Prof. dr. hab. n. med. Jacek P. Szaflik – Za wybitne osiągnięcia naukowe i wdrażanie innowacyjnych technik w chirurgii oka.
 295. Prof. dr. hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Za wybitne osiągnięcia w diagnozowaniu problemów integracji europejskiej,
  roli i pozycji Polski w zachodzących procesach i przemianach.
 296. Bartosz Skwarczek – Prezesowi i współzałożycielowi firmy G2A.COM
  Za imponującą dynamikę w rozwijaniu wielokulturowej firmy,
  innowacyjność, kreatywność oraz osiągnięcie pozycji globalnego lidera branży.
 297. WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO w OLSZTYNIE Dyrektor Marek Myszkowski.
 298. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Olsztynie Dyrektor Janusz Dzisko lek. wet.
 299. Dr. n. med. DARIUSZ ONICHIMOWSKI – Konsultant Wojewódzki ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 300. Dr. n. med. PIOTR KOCBACH – Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych, Ordynator V Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala w Ostródzie.
 301. WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w Olsztynie Dyrektor Krystyna Piskorz-Ogórek, lek. med.
 302. SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A. Prezes Zarządu Jacek Dudzin.
 303. Dr n. med. MIECZYSŁAW DARIUSZ SZATANEK – Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej medycyny.
 304. IWONA GRUSZCZEWSKA – CIEŚLA – Prezes Zakład Metalowy AGROMASZ
  Za 30-letni dynamiczny rozwój rodzinnej firmy – uznanego w kraju i za granicą
  producenta maszyn rolniczych
 305. GRUPA SZATANEK POLSKA
  Za wkład w rozwój gospodarczy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego w szczególności za stworzenie
  bazy turystyczno-żeglarskiej Bocianie Gniazdo w Rynie, o europejskim standardzie.
  Dyrektor Michał Nowak
 306. ROBERT ŚLIWIŃSKI właściciel rodzinnej firmy Hotel Robert’s Port w Mikołajki
  Stare Sady – Za szczególne osiągnięcia dla rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
 307. WOJCIECH IWASZKIEWICZ Burmistrz Miasta Giżycko
  Za wieleloletnią działalność na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  oraz działalność na rzecz dobra wspólnego.
 308. PIOTR JAKUBOWSKI Burmistrz Miasta Mikołajki
  Za wieleloletnią działalność na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  oraz działalność na rzecz dobra wspólnego.
 309. SAMORZĄD MIASTA MRĄGOWA
  Za wieleloletnią działalność na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  oraz działalność na rzecz dobra wspólnego
  Burmistrz Stanisław Bułajewski.
 310. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie
  Za wieloletnie osiągnięcia w kształceniu kadr, osiągnięcia naukowe oraz działalność
  na rzecz dobra wspólnego.
  Rektor dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski
 311. FUNDACJA DLA TRANSPLANTACJI “ZOSTAW SERCE NA ZIEMI”
  Za działalność na rzecz dobra wspólnego w dziedzinie transplantacji narządów
  w Polsce.
  Irena Polus-Kalicińska Przewodnicząca rady Fundacji
  dr. hab. n. med. Zygmunt Kaliciński Prezes Fundacji
 312. KAROL STRASBURGER – Za wieloletnie osiągnięcia artystyczne i społeczną działalność na rzecz dobra wspólnego.
 313. CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI w Konstancinie-Jeziornej
  Za wybitne osiągnięcia w rehabilitacji urazowej w 25 leciu działalności
  oraz w walce z Covid-19.
  Prezes Zarządu Jerzy Karwowski
 314. LECH WĘDRYCHOWICZ lek. med. – Dyrektor Beskidzkego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jan Pawła II w Bielsku-Białej
  Za wieloletnie dokonania w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i schorzeń oknologicznych a szczególnie realizacji projektu budowy
  niezwykle zaawansowanego technicznie Szpitala Onkologiocznego w Bielsku-Białej.
 315. MICHAŁ SZATANEK- Za wieloletnią działalność na rzecz dobra wspólnego, zwłaszcza w zakresie.
 316. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA, ROBERT WIĘCKOWSKI – Prezes Zarządu
  Za osiągnięcia biznesowe i działaność na rzecz dobra wspólnego.
 317. JANUSZ SKOPOWSKI
  Za działania charytatywne na rzecz spoeczności, zwłaszcza w walce z rakiem i pandemią Covid-19 oraz wspieranie rozwoju prospołecznych kierunków
  biznesowych poprzez finansowanie tworzenia i produkcji leków na bazie medycznej marihuany.
 318. GUSTAW MAREK BRZEZIN Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego
  Za wybitny wkład w rozwój Samorządu Warmińsko Mazurskiego w 30 – leciu samorządności w Polsce.