Polski Klub Biznesu

Herb do Patronatu         logo pgnig

25 września 2021 roku w Hotelu Robert’S Port Mikołajki-Stare Sady  odbyła się

Uroczysta Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu i medali Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu.

Honorowy Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw, Marek Brzezin.

Uroczystości przyświecało pragnienie wyróżnienia środowiska medycznego
i podziękowania za wielki trud i poświęcenie w walce z pandemią Covid-19
w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Głównym kryterium przyznania nagród była działalność na rzecz dobra wspólnego.
I właśnie działalność na rzecz dobra wspólnego stanowiła motto uroczystej Gali.

Kapituły Nagród Polskiego Klubu Biznesu i Medali Akademii Polskiego
Sukcesu wyróżniły srebrnymi i złotymi medalami 15 przedstawicieli
środowiska medycznego,
 w kategoriach personel i placówki zdrowia.

Za działalność na rzecz dobra wspólnego nagrodzeni zostali;
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrzowie miast Giżycko
i Mikołajki, Samorząd miasta Mrągowa i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu otrzymała też Polska Spółka Gazownicza
za osiągnięcia biznesowe i działalność prospołeczną.

Złote medale otrzymała również Fundacja dla Transplantacji „Zostaw serce na ziemi”,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna oraz przedsiębiorcy
i filantropi Pan Andrzej Wodzyński i Pan Janusz Skopowski oraz Pan Lech Wędrychowicz,
dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

Nagrodę specjalną za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz społeczności
Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał Pan Janusz Gruszczewski,
właściciel i twórca rodzinnej firmy „AGROMASZ”.

Po części oficjalnej spotkaliśmy się na kolacji grillowej z szantami.

Organizatorzy dziękują Panu Januszowi Gruszczewskiemu, Panu Michałowi Szatankowi,
Panu Piotrowi Jakubowskiemu- Burmistrzowi Mikołajek, Panu Januszowi Skopowskiemu,
Panu Robertowi Śliwińskiemu- właścicielowi Hotelu Robert’S Port oraz
Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. za pomoc w organizacji wydarzenia.

 

List gratulacyjny

 

Laureaci medali

 

Więcej informacji o wydarzeniu w artykułach poniżej:

https://warmia.mazury.pl

http://www.ostrodaflesz.pl

https://gizycko360.pl

 


„Kreujemy pozytywny wizerunek

Polskiej Gospodarki”

.

1 marca 2019 roku Polski Klub Biznesu  zorganizował Uroczystą Galę wręczenia nagród z okazji 30 lecia Klubu i 100 lecia polskiej przedsiębiorczości.

W Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się członkowie Klubu i Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, laureaci minionych edycji, sympatycy oraz osoby związane z działalnością gospodarczą którym na sercu leży dobro polskiej przedsiębiorczości a zwłaszcza małych i średnich firm rodzinnych. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, nauki, kultury i sportu. Przedstawiamy naszych Laureatów

 


logo_polskiego klubu biznesu

 

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to  organizacja gospodarczą, która została utworzona z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu.

Celem naszej organizacji jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją naszego stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

Jesteśmy Klubem ludzi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, mających ambicję aktywnego udziału w inspirowaniu i kształtowaniu rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzeniu lepszych warunków jej prowadzenia.

Integralną częścią naszego programu jest propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej. Wspieramy działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności menadżerskich.

Realizując cele statutowe współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi. Tworzymy forum nawiązywania współpracy biznesowej, a także dyskusji nad problemami polskiej i europejskiej gospodarki, wymiany informacji gospodarczej, naukowej i legislacyjnej.

Kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania i pomocy w celu wszechstronnego rozwoju firm będących członkami naszego Klubu. Promujemy firmy i ludzi przedsiębiorczych, którzy osiągnęli sukcesy w kraju i zagranicą przyznając im nagrody i wyróżnienia klubowe.

Od członków naszej organizacji oczekujemy współpracy w celu budowy prestiżu, siły i wysokiej pozycji naszego środowiska w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Serdecznie zapraszam do współpracy, pod hasłem przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna.

Prezes Stowarzyszenia
Polskiego Klubu Biznesu
Ryszard Konwerski

logo_akademii_polskiego_biznesu

 

Z inicjatywy Klubu powstała Akademia Polskiego Sukcesu, której głównym zadaniem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą, a w szczególności popularyzowanie organizacji i ludzi sukcesu z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego, kultury i nauki. Akademia Polskiego Sukcesu przyznaje złote, srebrne i brązowe medale wybitnym Polakom oraz wyróżniającym się firmom. Medale wręczane są podczas prestiżowych uroczystości organizowanych przez Polski Klub Biznesu przy szerokim udziale mediów oraz zaproszonych gości – przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

Zasady ubiegania się o medale Akademii Polskiego Sukcesu znajdą Państwo na naszej stronie www.pkb.org.pl

 .
Prezydent Fundacji
Akademii Polskiego Sukcesu
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński