Polski Klub Biznesu

„Kreujemy pozytywny wizerunek

Polskiej Gospodarki”

.

1 marca 2019 roku Polski Klub Biznesu  zorganizował Uroczystą Galę wręczenia nagród z okazji 30 lecia Klubu i 100 lecia polskiej przedsiębiorczości.

W Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się członkowie Klubu i Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, laureaci minionych edycji, sympatycy oraz osoby związane z działalnością gospodarczą którym na sercu leży dobro polskiej przedsiębiorczości a zwłaszcza małych i średnich firm rodzinnych. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele rządu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, nauki, kultury i sportu. Przedstawiamy naszych Laureatów

 


logo_polskiego klubu biznesu

 

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to  organizacja gospodarczą, która została utworzona z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu.

Celem naszej organizacji jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją naszego stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

Jesteśmy Klubem ludzi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, mających ambicję aktywnego udziału w inspirowaniu i kształtowaniu rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzeniu lepszych warunków jej prowadzenia.

Integralną częścią naszego programu jest propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej. Wspieramy działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności menadżerskich.

Realizując cele statutowe współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi. Tworzymy forum nawiązywania współpracy biznesowej, a także dyskusji nad problemami polskiej i europejskiej gospodarki, wymiany informacji gospodarczej, naukowej i legislacyjnej.

Kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania i pomocy w celu wszechstronnego rozwoju firm będących członkami naszego Klubu. Promujemy firmy i ludzi przedsiębiorczych, którzy osiągnęli sukcesy w kraju i zagranicą przyznając im nagrody i wyróżnienia klubowe.

Od członków naszej organizacji oczekujemy współpracy w celu budowy prestiżu, siły i wysokiej pozycji naszego środowiska w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Serdecznie zapraszam do współpracy, pod hasłem przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna.

Prezes Stowarzyszenia
Polskiego Klubu Biznesu
Ryszard Konwerski

logo_akademii_polskiego_biznesu

 

Z inicjatywy Klubu powstała Akademia Polskiego Sukcesu, której głównym zadaniem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą, a w szczególności popularyzowanie organizacji i ludzi sukcesu z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego, kultury i nauki. Akademia Polskiego Sukcesu przyznaje złote, srebrne i brązowe medale wybitnym Polakom oraz wyróżniającym się firmom. Medale wręczane są podczas prestiżowych uroczystości organizowanych przez Polski Klub Biznesu przy szerokim udziale mediów oraz zaproszonych gości – przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

Zasady ubiegania się o medale Akademii Polskiego Sukcesu znajdą Państwo na naszej stronie www.pkb.org.pl

 .
Prezydent Fundacji
Akademii Polskiego Sukcesu
prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński