Deklaracje członkowskie

logo_polskiego klubu biznesuDeklaracje członkowskie


Prosimy o pobranie odpowiedniej Deklaracji członkowskiej:

images
Deklaracja Członka Zwyczajnego

 

images
Deklaracja Członka Wspierającego

Po wypełnieniu deklaracji prosimy o przesłanie jej na adres:

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu
ul. Kompasowa 3 m. 23 | 04-048 Warszawa.


Zgodnie ze Stautem Stowarzyszenia Polskiego Klubu Biznesu
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających.

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być na zasadzie dobrowolności osoby pełnoletnie, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, również tacy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zainteresowane realizacją celów Stowarzyszenia.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

.

.