Dlaczego Akademia?

logo_akademii_polskiego_biznesu

Dlaczego Akademia…?


Ponad piętnaście lat temu odbyło się pamiętne spotkanie w Królewskich Łazienkach, gdzie gośćmi ówczesnego Dyrektora Pana Profesora Marka Kwiatkowskiego było interesujące grono Polek i Polaków.
.
Zostali zaproszeni przez Pana Ryszarda Konwerskiego, Prezesa najstarszej organizacji gospodarczej – Polskiego Klubu Biznesu. W tym doniosłym i bardzo uroczystym spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć wzięli udział: Nina Andrycz, Paweł Bisek, Stanisław Ciupiński, Bogusław Dębski, prof. Marian Garlicki, Marek Garlicki, Kazimierz Górski, Adam Hanuszkiewicz, gen. Mirosław Hermaszewski, Zbigniew Jakubas, Alicja Jaskiernia, Renata Juszkiewicz, Alicja Komuda, Jadwiga Konwerska, Ryszard Konwerski, Piotr Kuncewicz, prof. Marek Kwiatkowski, prof. Adam Myjak, prof. Piotr Paleczny, dr Stefan Paszczyk, prof. Zbigniew Religa, Jadwiga Rybczyńska, Waldemar Stefański, Bogumiła Stola, Ryszard Szurkowski.
.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zmianę podejścia naszych rodaków do sukcesu, do kariery w dobrym tego słowa znaczeniu, do przypominania o wielu polskich osiągnięciach na arenie międzynarodowej i krajowej, ale również, a może zwłaszcza, na arenie regionalnej i środowiskowej.
.
Chodziło o podjęcie próby zmiany myślenia o sukcesie, jako o wydarzeniu, które należy przypominać, upowszechniana i wskazywania, że warto nie tylko je doceniać, ale i naśladować.
.
Na pierwszym posiedzeniu Kapituła wybrała Przewodniczącego, którym została moja skromna osoba oraz Sekretarza Pana Ryszarda Konwerskiego. Za najważniejsze zadanie Kapituła Akademii Polskiego Sukcesu uznała promowanie i popularyzowanie polskich osiągnięć we wszelkich formach życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i sportowego. Dzięki zaangażowaniu się w tę ideę grona wybitnych Polek i Polaków, tworzących Kapitułę, uznaliśmy, że możemy skutecznie wspierać, pozytywnie wpływać zarówno na rozwój młodych talentów jak i podsumowywać dorobek seniorów.
.
inaugurcja-aps
.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim – na przestrzeni lat – dotychczasowym członkom Kapituły Medalu Akademii Polskiego Sukcesu za zaangażowanie i wkład pracy zarówno w kreowaniu kierunków działania APS jak i ocenę dorobku kandydatów do medali. Za to, że chcieli i umieli dzielić się swoim sukcesem z innymi, że chcieli swoim wielkim dorobkiem w gospodarce, nauce, kulturze, sztuce i sporcie autoryzować i nobilitować sukcesy innych, także tych mniej znanych a jakże ważnych, których możemy spotykać wszędzie, których często jeszcze nie zauważamy.
.
Dziękuję za wspólne budowanie autorytetu Akademii i wspieranie w realizacji zadań programowych. Akademia organizowała bowiem liczne plenerowe spotkania promocyjne, uroczyste gale laureatów, panele dyskusyjne i pikniki rodzinne, w których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, a prezentowano dorobek i osiągnięcia laureatów medali Akademii Polskiego Sukcesu. To także jest nasz wspólny – członków Akademii, Kapituły i laureatów medali – niezaprzeczalny dorobek.
.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się przyjąć wyróżnienia Akademii. A jest ich wielu! Do tej pory Kapituła Medalu Akademii Polskiego Sukcesu przyznała ponad 500 złotych, srebrnych brązowych medali osobom i firmom za osiągnięcia indywidualne i zbiorowe. Wszystkim – jeszcze raz – serdecznie gratuluję. Tym bardziej, że wyróżnienia Akademii Polskiego Sukcesu nie stanowiły dla nich pierwszej w życiu nagrody. Te wcześniejsze zdobywali swoimi produktami, publikacjami, sztukami, rolami i wynikami sportowymi. Akademia przypomina o nich, wskazuje ponownie na ich sukces, na osiągnięcia, na drogę, którą przebyli i którą mogą także podążać inni.
.
Doświadczenia poprzednich lat wyznaczają nam dzisiaj nowy kierunek rozwoju form działalności i organizacji pracy. Akademię Polskiego Sukcesu, działającą dotychczas pod opiekuńczymi skrzydłami Polskiego Klubu Biznesu, przekształciliśmy w Fundację Akademia Polskiego Sukcesu.
.
Na naszej stronie prezentujemy Statut i prawne podstawy działalności Fundacji, jej władze, skład Kapituły Medalu APS  oraz zasady, którymi kierujemy się w doborze kandydatów do wyróżnień. Jesteśmy przekonani, że przejrzystość i intencje naszych działań sprawią, że nie zabraknie chętnych do wspierania nas we wszystkim, co chcemy zrobić dla dokumentowania i promowania dorobku ludzi i firm zasługujących na uznanie i godnych naśladowania.
.
Akademia Polskiego Sukcesu działa już 16 lat. Po piętnastoleciu zamykamy pewien etap przebytej drogi, a także ten jubileuszowy rok, refleksją nad uwarunkowaniami naszej działalności, dokonaniami i porażkami – słowem – nad tym wszystkim, co było ważne, co chcielibyśmy przekazać, jako przesłanie na przyszłość.
.
Staramy się promować i nagradzać wyróżniających się swoją działalnością i osiągnięciami ludzi, a także firmy i organizacje.  To cel i sens naszych działań – wynajdywać i upowszechniać to, co dobre, co może być wzorem i miarą sukcesu dla innych, co buduje i utrwala wizerunek Polaków pracowitych, mądrych, odważnych, skutecznych w działaniu, myślących nie tylko o sobie, o tym, co tu i teraz, ale także o innych i o naszej wspólnej przyszłości. Z perspektywy piętnastu lat, a może nawet szerzej – dwudziestu pięciu lat Polski uwalniającej się od bagażu przeszłości, cieszę się, że dane mi było przeżyć to niezwykłe ćwierćwiecze właśnie w naszym kraju.  Że mogłem pracować na nasz wspólny, a także swój własny sukces. Że mogłem cieszyć się z sukcesów innych – tych na światową skalę, tych na naszą polską miarę i tych znaczących dla branż, środowisk czy pojedynczych ludzi lub firm.
.
W życiu nic nie przychodzi samo – za wielkimi osiągnięciami zawsze kryje się ciężka praca. Należę jednak do tej generacji, która mogła przekonać się, jakie może przynosić ona efekty, jeśli działa się, buduje i tworzy w naprawdę wolnym kraju.
.
Wolność, której znaczenia dziś już nie zawsze pamiętamy, to wielki dar losu i historii. Wiele pokoleń, wielu wybitnych Polaków nie miało szansy wolnością się cieszyć i z niej korzystać. My – moje pokolenie – mieliśmy tę szansę. Mieliśmy – albo może inaczej – otrzymaliśmy ją dzięki długiemu marszowi Polaków do wolności, dzięki potężnej fali społecznego niezadowolenia wspieranej wizją innej Polski – wolnej wolnością obywateli, demokratycznej w stanowieniu i przestrzeganiu prawa, sprawiedliwej w podziale obowiązków i przywilejów. My, przez ostatnie 25 lat, mogliśmy skupić się na pracy. Robić to, co najlepiej potrafimy, a potem prezentować światu to, co udało nam się osiągnąć. Wielu ludzi nauki, kultury, sportu czy biznesu tę szansę wykorzystało – dla siebie, dla społeczności, w której żyją i pracują, dla Polski.
.
Największym, naszym zbiorowym sukcesem było wejście do Unii Europejskiej. Polacy otworzyli się na świat, zaczęli konkurować na arenie międzynarodowej i – co warto podkreślić – w tej konkurencji wygrywać. Wraz z wejściem Polski do Unii popłynął strumień pieniędzy. Pytanie, czy wykorzystaliśmy je naprawdę dobrze. Czy wszędzie lub w większości przypadków dotacje unijne przełożyły się na nową jakość i nowe miejsca pracy? Czy wreszcie odpowiedzialnie podejmiemy wyzwanie na następne lata – jak najlepiej wykorzystać prawdopodobnie już ostatnie takie środki unijne.
.
Po 25 latach pracy w wolnej Polsce mamy niewątpliwie powody do dumy. Mądrością jest jednak uczyć się na błędach, których nie udało się uniknąć.
.
I tu najważniejsze – za nami 25 lat twardej walki o nową Polskę i pracy dla nowej Polski. Pokolenie, które rozpoczęło ten długi marsz do wolności, które nadzwyczajnym wysiłkiem wyprowadziło Polskę z zaścianka Europy, powoli odchodzi od zawodowej, społecznej i politycznej aktywności. Ale w tym samym czasie dorastała przecież armia godnych następców – znakomicie wykształconych, mądrych, pracowitych, uznających Polskę – i całą Europę – za swój dom, za swoje prawo i obowiązek. Od ich serc, umysłów i rąk, odwagi i odpowiedzialności zależy dzisiaj wszystko. A to może znaczyć nawet więcej, niż znaczyło wtedy – na początku naszej drogi.

Głęboko wierzę, że elita biznesu, nauki, kultury, sportu, gospodarki, jaką stanowią członkowie i przyjaciele Akademii Polskiego Sukcesu doskonale poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami kolejne ćwierćwiecze w wolnej Polsce.


.
Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński