O nagrodach PKB

 

logo_polskiego klubu biznesu
O nagrodach Polskiego Klubu Biznesu

 


 


Doroczne nagrody Polskiego Klubu Biznesu od 1990 roku
wręczane są uroczyście na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

GALA POLSKIEGO KLUBU BIZNESU, 2015
GALA POLSKIEGO KLUBU BIZNESU, 2015

W szczególnej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie trudno oprzeć się refleksji nad dziejami państwa i narodu polskiego, meandrami naszej dawnej i najnowszej historii. Nie przypadkiem wybraliśmy to miejsce dla uhonorowania ludzi i przedsiębiorstw, stawianych za wzór. We współczesnym świecie główną siłą wolnego, demokratycznego państwa jest gospodarka. Od niej zależą możliwości sprostania społecznym oczekiwaniom i aspiracjom w zaspokajaniu potrzeb bytowych, socjalnych, kulturalnych. Od gospodarki zależy, czy potrafimy nadążyć za cywilizacyjnym rozwojem Europy i świata, którego tempo wyznaczają kraje najwyżej rozwinięte, czy będziemy się czuli bezpiecznie we własnym domu i w Europie.

Wręczane na Zamku Królewskim nagrody i wyróżnienia, są wyrazem uznania dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, rzetelnie wykonujących swoją pracę, osiągających sukcesy w trudnych warunkach budowania wolnorynkowej gospodarki.


Nagrody Polskiego Klubu Biznesu są unikatowymi dziełami sztuki i mają wartość muzealną. Wykonane są z najlepszych materiałów przez profesjonalnych Artystów Dzieł Sztuki  znanych i cenionych w środowisku Międzynarodowym.
..

Autorzy nagród:

adam_myjak               bogna_jarzemska


Lista nagród:

n1q

 OSKAR POLSKIEGO BIZNESU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Honorową nagrodę OSKAR POLSKIEGO BIZNESU ustanowiono w 1992 roku dla osób, które swoją działalnością wybitnie przyczyniają się do promocji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

 

 


n2
HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Tytuł Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu przyznawany jest za szczególne zasługi dla promowania polskiej gospodarki zagranicą, za otwieranie nowych perspektyw, usuwanie przeszkód hamujących rozwój, przedsiębiorczość, inicjatywę. To wyraz uznania i zobowiązanie do dalszej służby pro publico bono.

 

 


n3

HEROS POLSKIEJ GOSPODARKI

(Autorka obrazu: Bogna Jarzemska-Misztalska)

Wielkich czynów dokonują zazwyczaj ludzie, którzy sens swojego życia i działania upatrują w osiąganiu wyznaczonych celów, pokonywaniu barier, łamaniu złych obyczajów przeszkadzających rozwojowi ludzi, firm, społeczności. Podejmują ryzyko dla sprawdzenia własnych możliwości, słuszności i skuteczności  decyzji. Są bohaterami codziennej ciężkiej pracy nad sobą i dla siebie, z innymi i dla innych. Są bohaterami naszych czasów, jak niegdyś Herakles, Tezeusz czy Achilles. Dla nich dzisiaj nasz podziw, nasza wdzięczność i nasza pamięć o tym czego dokonali, z czego mogą być, a my wraz z nimi, dumni. Oni są napędem, motorem, wiatrem w żagle dla biorących z nich przykład, naśladujących, podziwiających  i korzystających z ich sukcesów i dorobku.

,


n4

HONOROWA NAGRODA SPOŁECZNE OBLICZE BIZNESU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Jeśli możesz, podziel się z innymi. Wielu ludzi potrzebuje pomocy, wiele charytatywnych organizacji oczekuje wsparcia. Nawet najlepsze inicjatywy społeczne, kulturalne czy sportowe nie mają szans na realizację bez ludzi dobrej woli i otwartego serca – mecenasów, sponsorów, ofiarodawców, darczyńców. Dla nich Honorowa Nagroda Społeczne Oblicze Biznesu. Summa cum laude!

 


n7

PRODUKT ROKU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Tytuł Produkt Roku to wyróżnienie za przebojowość w zdobywaniu krajowych i zagranicznych rynków. Cieszy nas, gdy kupujący głosują za polską jakością, funkcjonalnością, wzornictwem. Równajmy do najlepszych. Nie ma innego kierunku budowania przyszłości niż ten, który da polskim przedsiębiorstwom i produktom szanse sprostania najostrzejszej konkurencji. Złe produkty nie mają żadnej przyszłości.

 

 


n8

 NAGRODA SPECJALNA

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Nagroda Specjalna to uznanie dla dotychczasowych dokonań, zapowiedź przyszłych osiągnięć, wskazanie drogi innym, zachęta tam, gdzie potrzeba wytrwałości, ale już dzisiaj widać szansę na sukces. Przyznajemy ją, bowiem nie wszystko, co budzi uznanie, może zmieścić się w kategoriach ocen stosowanych przy innych nagrodach.

 

 


n5a

 

 

BUSINESSWOMAN ROKU I BUSINESSMAN ROKU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Tytuły Businesswoman Roku i Businessman Roku to wyróżnienia premiujące rzutkość w prowadzeniu działalności gospodarczej, śmiałość w inwestowaniu, pomysłowość w przenoszeniu na polski grunt rozwiązań stosowanych za granicą. To nagroda dla tych, którzy podejmują wymagające odwagi przedsięwzięcia, w trudnych sektorach gospodarki. Dla ludzi z nieprzeciętną wyobraźnią.

 

 


n6

FIRMA ROKU

(Autor rzeźby: prof. Adam Myjak)

Tytuł Firma Roku to wyróżnienie za śmiałość myśli, skuteczność działań, umiejętność omijania raf i pułapek. Nagradzamy odwagę kierownictwa firm, dbałość o ochronę środowiska, innowacyjność organizacyjną i dynamikę rozwoju, starania o tworzenie nowych miejsc pracy.