Zarząd PKB

logo_polskiego klubu biznesu

Zarząd 


fotka_r_konwerski

Prezes Zarządu
Ryszard Konwerski


Wiceprezesi:

Bogusław Dębski
Franciszek Gaik
Stanisław Leszek


.Członkowie Zarządu:
Janusz Barciński
Krzysztof Czeszejko-Sochacki
Janusz Fajkowski
Marek Galewski
Andrzej Kozłowski
Maciej Liepelt