Fundatorzy APS

logo_akademii_polskiego_biznesu

Fundacja pod nazwą Akademia Polskiego Sukcesu
powołana została przez Fundatorów w osobach:


prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
mgr Ryszard Konwerski
dr Witold Rybczyński
dr Stanisław Leszek


Zgromadzenie Fundatorów stanowią:

 

Henryk Skarżyński

Henryk Skarżyński

Profesor dr hab. n. med., dr h. c. UW, twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu.

Ryszard Konwerski

Ryszard Konwerski

Przedsiębiorca. Założyciel i Prezes Polskiego Klubu Biznesu. Wiceprezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu.

Witold Rybczyński

Witold Rybczyński

Ambasador ad personam, doktor historii stosunków międzynarodowych. Sekretarz Zgromadzenia Fundatorów Akademii Polskiego Sukcesu.

Stanisław Leszek

Stanisław Leszek

Doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Zarządu Regionalnego O/ Warszawa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Członek Zgromadzenia Fundatorów APS.

1180120011911214