Medale APS

logo_akademii_polskiego_biznesu

Medale Akademii Polskiego Sukcesu


„Akademię Polskiego Sukcesu tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową, światową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców; którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury.”

..

hs

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu


Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu od 1990 roku. Kandydatów do medali Akademii mogą wysuwać organizacje biznesowe, stowarzyszenia twórcze, naukowe i sportowe oraz członkowie Kapituły Medalu APS. Także każdy właściciel lub szef firmy zarejestrowanej w Polsce ma prawo zgłosić kandydaturę swojej firmy. W biznesie oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości itp., a w innych dziedzinach osiągnięcia twórcze, uznanie i prestiż społeczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, krzewienie wartości europejskich.

Medale Akademii Polskiego Biznesu wybite zostały w Mennicy Polskiej S.A. przez słynących z jej kunsztu pracowników zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. Medale są prestiżowymi nagrodami, które stanowią wyróżnienie firm pod względem marki i jakości świadczonych usług w kraju i zagranicą.

medale_cert


Medale Akademii Polskiego Sukcesu, przyznawane są w kategoriach:

  • Złoty z Diamentem,
  • Złoty,
  • Srebrny,
  • Brązowy.

.
Zasady i procedurę przyznawania medali określa przyjęty przez Kapitułę regulamin.

Wniosek o przyznanie medalu Akademii Polskiego Sukcesu.

.

 

,

.medla3