Oskary Polskiego Biznesu

logo_polskiego klubu biznesu
Honorową Nagrodę
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU

ustanowiono w 1992 roku

dla osób, które swoją działalnością wybitnie przyczyniają się do promocji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Prof. Zbigniew Brzeziński jest pierwszym laureatem tej nagrody.

Autorem rzeźby jest prof. Adam Myjak

….

oskar2

Laureaci Nagród

 

 

 


OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2016

Za wieloletnie, konsekwentne inwestowanie polskiego kapitału w innowacyjne technologie, imponujące tempo realizacji inwestycji, wybitny wkład w tworzenie polskiego przemysłu ceramiki użytkowej i wzmacnianie jego pozycji na światowych rynkach.

Andrzej WODZYŃSKI
Prezesowi Grupy Tubądzin

.


osk_22


OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2011

W uznaniu za bezstronność, odwagę i szczególny dar znajdywania kompromisu w trudnych sprawach, za życzliwe towarzyszenie Polsce i Ukrainie w organizacji UEFA EURO 2012..

Michel François PLATINI
Pierwszy Prezydent UEFA

.


osk_18a
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2010 – XX lecie działalności Polskiego Klubu Biznesu

W uznaniu za wybitny wkład w rozwój nauk medycznych. Za inspirację i menedżerskie osiągnięcia w zbudowaniu w Polsce placówki służby zdrowia na najwyższym światowym poziomie.

Henryk SKARŻYŃSKI
Prof. dr hab. n. med. twórca i dyrektor
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz
Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

.


gunter

 

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2010 – XX lecie działalności Polskiego Klubu Biznesu

W uznaniu za bezstronność i odwagę w mówieniu o problemach Polski i Unii Europejskiej oraz szczególny dar znajdowania kompromisu.

Günter VERHEUGEN
Komisarz ds. Rozszerzenia UE 1999-2004,
od 2004-2010 ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

.

.


osk_16

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2008

W uznaniu za wkład w rozwój przyjaznej współpracy i tworzenie korzystnych warunków dla partnerstwa gospodarczego polskich i estońskich przedsiębiorstw

Toomas HENDRIK ILVES
Prezydent Estonii

..OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2007

W uznaniu za usługi dla rozwoju motoryzacji w Polsce.

Sergio MARCHIONNE
Dyrektor Generalny FIAT

.

.


osk_14
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2007

W uznaniu wieloletnich dokonań i zasług w działalności na rzecz polskiej racji stanu.

Władysław BARTOSZEWSKI
Minister spraw zagranicznych
1995, 2000-2001, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

.


 

osk_13
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2006

W uznaniu zasług dla transformacji ustrojowej w Polsce i wielkiego osobistego zaangażowania w rozwój polskiej gospodarki.

Leszek BALCEROWICZ
Wicepremier, minister finansów
1989-1991, 1997-2000,
prezes NBP 2001–2007

.


osk_12
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2005

W uznaniu szczególnych zasług w budowaniu politycznej i gospodarczej wspólnoty państw Europy środkowej i wschodniej.

Prezydent Lech WAŁĘSA
Pierwszy przewodniczący „Solidarności”,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1990-1995,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla

 


osk_12

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2004

W uznaniu za osobiste wieloletnie wspieranie przemian gospodarczych w Polsce i szczególną troskę o moralność i etykę w biznesie.

Józef Kardynał GLEMP
Prymas Polski 1981-2009

 

.


osk_11
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2003

W uznaniu szczególnych zasług w budowaniu politycznej i gospodarczej wspólnoty państw Europy środkowej i wschodniej.

Pat COX
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
2002-2004

.

.


osk_10

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2002

W uznaniu szczególnych zasług w budowaniu przyjaznego klimatu dla polskich przedsiębiorców w rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych.

Borys Wsiewołodowicz GROMOW
Gubernator Obwodu Moskiewskiego

.

.


osk_9

 

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2001

W uznaniu szczególnych zasług w budowaniu politycznej i gospodarczej wspólnoty państw Europy środkowej i wschodniej.

Árpád GÖNCZ
Prezydent Republiki Węgierskiej
1990-2000

.

 


osk_8
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2000

W uznaniu szczególnej wytrwałości i konsekwencji w tworzeniu warunków dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy politycznej i gospodarczej.

Valdas ADAMKUS
Prezydent Litwy 1998-2003 i 2004-2009

.

 

 


jsmith

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1999

W uznaniu osobistego wkładu w rozwój polskiej gospodarki.

John F. SMITH, JR.
Dyrektor Generalny CEO
General Motors
.

 


osk_7a
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1998

W uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz promowania polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej i wieloletniego osobistego zaangażowania w jej rozwój.

Percy Nils BARNEVIK
Dyrektor Generalny CEO
Asea Brown Boveri ABB

.

 


osk_6


OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1997

W uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz nowego ładu politycznego, pokojowego współistnienia państw i narodów oraz rozwoju demokracji w Europie i na świecie.

Javier SOLANA MADARIAGA
Sekretarz Generalny NATO 1995-1999

.


osk_5
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1996

W uznaniu dokonań i zasług w działalności na rzecz tworzenia warunków dla przyjaźni i wszechstronnej współpracy
Ukrainy i Polski.

Leonid KUCZMA
Prezydent Ukrainy 1994–2005

.


osk_4OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1995

W uznaniu wieloletnich dokonań i zasług w działalności edytorskiej, publicystycznej i politycznej na rzecz demokracji i porozumienia, nowego ładu w Europie i polskiej racji stanu.

Jerzy GIEDROYC
Publicysta, polityk i działacz emigracyjny,
założyciel Instytutu Literackiego w Paryżu,
wydawca (od 1947) miesięcznika „Kultura”

 


james_e-_carter
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1994

W uznaniu wieloletnich dokonań i zasług w działalności politycznej, na rzecz tworzenia polskiej demokracji oraz warunków dla rozwoju międzynarodowej współpracy politycznej i gospodarczej.

James Earl CARTER
Prezydent USA w latach 1977-1981

.

 


osk_2

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1993

W uznaniu wieloletnich dokonań i zasług w działalności politycznej, na rzecz umacniania stosunków polsko-niemieckich i prezentowania polskiej racji stanu w Europie.

Hans DIETRICH-GENSCHER
Wicekanclerz i minister spraw zagranicznych
Niemieckiej Republiki Federalnej (1974–1992)

.


osk_1a


OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 1992

W uznaniu wieloletnich dokonań i zasług w działalności politycznej, naukowej i publicystycznej.

Zbigniew BRZEZIŃSKI
Politolog, sowietolog, geostrateg,
doradca prezydentów USA ds. bezpieczeństwa narodowego
Kawaler Orderu Orła Białego