Akademia Polskiego Sukcesu

logo_akademii_polskiego_biznesu
Akademia Polskiego Sukcesu


Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu. Akademię tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową, światową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców; którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury.

 

ll

Kandydatów do medali Akademii mogą wysuwać organizacje biznesowe, stowarzyszenia twórcze, naukowe i sportowe oraz członkowie Kapituły Medalu APS. Także każdy właściciel lub szef firmy zarejestrowanej w Polsce ma prawo zgłosić kandydaturę swojej firmy. W biznesie oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości itp., a w innych dziedzinach osiągnięcia twórcze, uznanie i prestiż społeczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, krzewienie wartości europejskich.


Medale Akademii Polskiego Sukcesu, przyznawane są w kategoriach:

medale_2

Zasady i procedurę przyznawania medali określa przyjęty przez Kapitułę regulamin.


Kandydat do medalu APS najpierw uzyskuje od Kapituły nominację. O nominację do Brązowego Medalu może ubiegać się każda firma, osiągająca dobre wyniki i wytwarzająca dobrej jakości produkt (usługę). Medale przyznawane są również za osiągnięcia w nauce, kulturze i sztuce. Szczególnie preferowani w nominacjach do Brązowego Medalu są laureaci nagród regionalnych, branżowych, środowiskowych i innych. Zdobywcy Brązowego Medalu otrzymują potwierdzony dyplomem tytuł kandydata Akademii Polskiego Sukcesu.

O nominację do Srebrnego Medalu mogą ubiegać się firmy, menedżerowie i twórcy nagrodzeni lub wyróżnieni w ogólnopolskich konkursach, a w szczególności: dotychczasowi laureaci nagród Polskiego Klubu Biznesu (zdobywcy tytułów: Businessman Roku, Businesswoman Roku, Firma Roku, Produkt Roku, Marketing Roku, Inwestor Roku, i innych). Srebrny Medal mogą uzyskać także: laureaci nagrody Lider Polskiego Biznesu, przyznawanej przez Business Centre Club; laureaci nagród Polish Promotion Corporation – Złotych, Srebrnych i Brązowych Asów; nominowani do godła „Teraz Polska” i do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Srebrny Medal zapewnia laureatowi tytuł Członka Nadzwyczajnego APS.

O Złoty Medal, oraz tytuł Członka Akademii mogą ubiegać się zdobywcy Srebrnego Medalu APS; laureaci nagród Polskiego Klubu Biznesu; laureaci nagród w konkursie „Teraz Polska” i Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP; laureaci Medalu Króla Kazimierza Wielkiego; firma lub businessman trzykrotnie wyróżniani w innych, ogólnokrajowych konkursach gospodarczych; wybitni twórcy, nowatorzy i wynalazcy, naukowcy oraz inne osobistości cieszące się publicznym uznaniem w kraju i za granicą.

Kandydaci nominowani do medali uczestniczą w programie promocyjnym, który obejmuje między innymi: zorganizowanie prezentacji firmy dla członków Kapituły; przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy, radia i telewizji, przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych do Złotej Księgi Polskiego Biznesu, i in., uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wystawach organizowanych w ramach promocji, udział w uroczystości wręczenia nominacji oraz medali Akademii.

Materiały promocyjne Akademii rozsyłane są do przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce, do polskich placówek (biura radców handlowych) w wybranych krajach oraz do ważniejszych urzędów i instytucji w kraju, zajmujących się gospodarką. Firmom, które kandydują do medali Akademii i posiadają klarowne programy rozwojowe, nie realizowane z braku środków, Akademia stara się pomagać w poszukiwaniu sponsorów tych programów.

Istotną cechą nagród i wyróżnień przyznawanych przez APS jest to, że kumulują one i utrwalają dorobek firm i ludzi w zakresie budowy reputacji i image’u. Laury i wyróżnienia wcześniej zdobyte są wymogiem, przepustką do medali Akademii.

Akademia Polskiego Sukcesu jest elitarnym klubem tych, którym się powiodło. Nie jest to jednak klub zamknięty – z radością odnajdujemy nowych ludzi i firmy, dla których osiąganie wyznaczonych celów i odnoszenie sukcesów jest treścią życia, bo chcą i potrafią wygrywać.

 

.

 

medla3