Uroczysta Gala Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu 24.04.2017 r.

Uroczysta Gala Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu

odbyła się 24 kwietnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gośćmi honorowymi Gali byli JE Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski

oraz Minister, Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

oraz Przewodniczący Wspólnoty Polskiej Polonii Pan Henryk Kowalczyk.

 

 


 

Szanowni państwo!

            Po dwudziestu siedmiu latach obecności i uczestnictwa Polskiego Klubu Biznesu w głównych nurtach życia społecznego i gospodarczego w Polsce, po wielu ważnych wydarzeniach i procesach związanych z transformacją ustroju gospodarczego, w jakich dane nam było uczestniczyć, po licznych chwilach satysfakcji, zadowolenia i radości z tego, co robiliśmy, czego udało nam się dokonać, ale także po gorzkich niekiedy doświadczeniach – pora na spojrzenie wstecz, na refleksję, na postawienie pytania – co dalej?

            Zacznijmy od refleksji. Od wspomnienia lat pierwszych, oszałamiających wolnością osobistą i gospodarczą. Dających nadzieję na coś tak nowego, że nawet w marzeniach wydawało się to być nierealne. Od budzących euforię możliwości i strachu przed ryzykiem i niepewnością jutra. Zacznijmy od tego, że właśnie przy takim konglomeracie impulsów stało się coś dziwnego, nadzwyczajnego. Coś wielkiego na miarę dramatycznie galopującej inflacji, na miarę stającej dęba gospodarki, która – wydawało się – nie będzie w stanie nie tylko podnieść się z kolan, ale nawet ruszyć z miejsca. po raz pierwszy od dawna, od bardzo dawna, zaczęliśmy realizować swoje marzenia. My – drobni przedsiębiorcy walczący z dnia na dzień o przetrwanie, my – biznesmani w pierwszym pokoleniu rozkładający na ulicach polowe łóżka z towarami z „plecakowego importu”, my – dyrektorzy i kierownicy w dużych i małych państwowych przedsiębiorstwach i całe załogi tych przedsiębiorstw. My – naród! Nie rozdrapywaliśmy ran z przeszłości, nie patrzyliśmy w zwierciadło dawnych klęsk i upokorzeń, patrzyliśmy w przyszłość budzącą optymizm, nadzieję, ale przecież także wiele obaw i niepokojów.

            Te lata, ci ludzie, o których pamięć zawarliśmy w Złotej Księdze polskiego Klubu Biznesu, wniosły w nasze spojrzenie w przyszłość optymizm, bo okazało się, że nawet w skrajnie trudnych, niesprzyjających warunkach, Polacy potrafią dokonać rzeczy wielkich. Nadzieję, bo zmieniły się nie tylko realia społeczno-polityczne i ustrój gospodarczy, ale także – a może przede wszystkim – zmieniło się nasze społeczeństwo.

            W biznesie działa dzisiaj nowe pokolenie młodych, zdolnych, dobrze wykształconych, dynamicznych przedsiębiorców. Dla nich czytelne są mechanizmy rynkowej gospodarki, oczywista możliwość współpracy kapitałowej, technologicznej, produkcyjnej czy naukowej z dowolną firmą, instytucją naukową czy organizacją w kraju, w Europie, na świecie. Nie obawiają się rywalizacji i konkurowania w żadnej dziedzinie gospodarki. przekonany jestem, że kreowane przez laureatów nagród polskiego Klubu Biznesu i Akademii polskiego Sukcesu wzorce postępowania i działalności biznesowej mają w tym również swój udział. przekonany jestem również, że najwyższa już pora na pokoleniową zmianę warty.

            Pokolenie, które rozpoczęło długi marsz Polski do wolności, które nadzwyczajnym wysiłkiem wyprowadziło Polskę z zaścianka Europy, powoli odchodzi od zawodowej, społecznej i politycznej aktywności. To pokolenie otworzyło Polskę na świat, wprowadziło do Unii Europejskiej, stawiło czoła międzynarodowej konkurencji i – co najważniejsze – wbudowało w ustrój naszego państwa demokratyczne reguły gry. Ale w tym samym czasie dorosła przecież armia godnych następców – znakomicie wykształconych, mądrych, pracowitych. Głęboko wierzę, że nowa elita biznesu, nauki, kultury, sportu, gospodarki, doskonale poradzi sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami kolejne ćwierćwiecze. Dlatego dzisiaj, w przekonaniu, że misja Polskiego Klubu Biznesu jeszcze się nie wypełniła, oddajemy stery naszej organizacji ludziom młodym, mającym już za sobą znaczące sukcesy w zawodowej i społecznej działalności. Chcielibyśmy żeby poczuli wiatr w żaglach, smak nowych wyzwań i ciężar odpowiedzialności za utrzymanie naszych dobrych tradycji, ale – przede wszystkim – za stawianie przed środowiskiem, które będą reprezentować, nowych celów i tworzenie warunków do ich osiągania.

            Powołując dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie Radę programową składającą się z ludzi gospodarki mamy pewność, że będziemy z sukcesem realizować stojące przed nami wyzwania.

            Początki działalności polskiego Klubu Biznesu przypadły na czas wielkiej transformacji ustrojowej polskiej gospodarki. Z gospodarczego dna i przedpokoju Europy, wychodziliśmy dzięki determinacji przedsiębiorców, odwadze managerów przemysłu, wyrzeczeniom i cierpliwości całego społeczeństwa. Dzięki temu, że politycy nie wtrącali się nadmiernie w gospodarkę, że „nie przeszkadzali”. Dzisiaj ten scenariusz nie jest do powtórzenia. Inny jest poziom naszego rozwoju, mocniejsze związki i uzależnienia z gospodarką europejską i światową, jesteśmy członkami europejskiej wspólnoty i część odpowiedzialności za jej losy spoczywa także na nas.

            Dla Polski najważniejszy do rozwiązania problem to przyspieszenie procesu reformowania gospodarki. Dotychczasowy schemat rozwoju, oparty głównie na taniej sile roboczej i eksporcie, nie wytrzyma próby czasu. Innowacyjność firm jest silnie powiązana z poziomem opłacania wydajności pracy. Ale w Polsce wzrost wydajności pracy jest nisko opłacany i to bardzo spowalnia rozwój. podobnie jest z eksportem – niby dużo eksportujemy, ale nasz własny udział w tym eksporcie jest niewielki, bo licencje, bo import części, komponentów itd.

            Nie ma odwrotu od inwestowania w innowacyjność gospodarki, w badania naukowe powiązane z potrzebami innych dziedzin gospodarczych, od wspierania rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych, perspektywicznych dziedzinach. Trzeba doprowadzić do końca procesy restrukturyzacji tradycyjnych dziedzin przemysłu, zwłaszcza ciężkiego. przemyśleć od nowa politykę inwestycyjną i zabiegać o zagraniczne firmy, które mają wysoki poziom technologiczny i będą chciały współpracować z naszymi naukowcami, inżynierami i firmami. Trzeba uregulować wiele kwestii w sferze społecznej – zwłaszcza dotyczących służby zdrowia, rent i emerytur, relacji pracodawca-pracownik, usprawnienia i unowocześnienia biurokratycznych i politycznych mechanizmów państwa.

Pytanie – ku czemu zmierzamy, o jaki końcowy efekt nam chodzi, dlaczego to wszystko jest takie ważne? Otóż nie chodzi o to, żeby błyszczeć na krajowym, czy światowym rynku, żeby chwalić się wzrostem PKB i „zieloną wyspą”, demokracją i pokonywaniem biurokratycznych barier. Chodzi po prostu o to, żeby w Polsce żyło się lepiej, wygodniej, czyściej, bezpieczniej, ładniej i radośniej.

Ryszard Konwerski
Prezes Polskiego Klubu Biznesu


Listy z gratulacjami dla nagrodzonych i wyróżnionych przesłali:

 


  

W  roku 2017:

Prezes Polskiego Klubu Biznesu Ryszard Konwerski.
Światowej sławy artysta Wojciech Siudmak.
Właściciel i Prezes Grupy Tubądzin Andrzej Wodzyński.

ustanowili nową, prestiżową nagrodę:

HONOROWĄ NAGRODĘ SPECJALNĄ

Za szczególne zasługi na rzecz dobra wspólnego

Jest to obraz znanego artysty, malarza Wojciecha Siudmaka w formie repliki obrazu POLONIA, wykonanej w pracowni ceramicznej Tubądzin.Galę uświetniły występy

Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. T. Sygietyńskiego MAZOWSZE 


Więcej o Gali z 24.04.2017 roku w Zakładce Kronika – Złota Księga PKB – OSKAR POLSKIEGO BIZNESU Zamek Królewski, 24 kwietnia 2017 roku oraz w Zakładce Kronika – Zdjęcia.