Powołanie Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu na Gali 24.04.2017 r.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na Gali Polskiego Klubu Biznesu w Zamku Królewskim w Warszawie powołano Radę Programową Polskiego Klubu Biznesu. Członkom Rady wręczono nominacje. Przewodniczącą Rady została Pani Beata Mońka.

 

 

Wkraczając w kolejny, nowy etap rozwoju, Zarząd Polskiego Klubu Biznesu zdecydował o powołaniu Rady Programowej, której powierzył kreowanie kierunków rozwoju i działalności Klubu.

Rada Programowa jest organem honorowym, powołanym spośród ludzi biznesu oraz autorytetów ze świata nauki. Grono to ma decydować o najważniejszych obszarach, na które poprzez swoje działania klub będzie wywierał wpływ. Sprawą fundamentalną jest, by Klub odpowiadał na potrzeby liderów gospodarki łącząc korporacje i start-upy, firmy polskie i te z kapitałem zagranicznym. Klub powinien być innowacyjną platformą do wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji podczas spotkań klubowych, ale również sesji, warsztatów i wydarzeń z udziałem tak członków, jak i zewnętrznych ekspertów.

Członkowie Rady Programowej, których sylwetki zaprezentowane są w tym albumie, to wybitni eksperci z różnych gałęzi gospodarki, praktycy rynku, ale również osoby o wysokiej etyce biznesowej i wartościach moralnych, działający na rzecz rozwoju gospodarki i środowiska biznesowego, promujący przedsiębiorczość, rozwój i wysokiej klasy networking. To ludzie, dla których dzielenie się wiedzą i inspiracją jest oczywistością.

Rada nie jest ciałem zamkniętym i będzie sukcesywnie rozszerzana na wniosek członków Rady i Klubu. Jestem przekonana, że Polski Klub Biznesu będzie kontynuował swoje najlepsze tradycje łącząc dotychczasowe osiągnięcia z odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą przywództwo w dzisiejszych czasach.

Beata Mońka, Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu