„PATRIOTYZM GOSPODARCZY – MIT CZY POTRZEBA” – Konferencja dnia 28 lutego 2018 r.

STULECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu
  • Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt.

„PATRIOTYZM GOSPODARCZY – MIT CZY POTRZEBA”
Konferencja odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. o godz. 15.00
w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Dewajtis 5

Prosimy o potwierdzenie udziału:

tel.: 22 870 07 05

e-mail: biuro@pkb.org.pl 

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 15:00 – 15:05

– Rozpoczęcie Konferencji – dr Franciszek Gaik, Prezes Zarządu Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu

godz. 15:05 – 15:15

– Wystąpienie i powitanie gości – Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

godz. 15:15 – 15:25

– Wystąpienie przedstawiciela Senatu RP

godz. 15:25 – 15:30

– Wystąpienie Prof. dr hab. Michała Kleibera, Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu


REFERATY – czas wystąpienia 15 min.

godz. 15:30 – 15:45

– „Patriotyzm gospodarczy w społecznej nauce Kościoła” wygłosi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

godz. 15:45 – 16:00

– „Patriotyzm gospodarczy w zrównoważonym rozwoju kraju” wygłosi Pani Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządku ds. Małych i Średnich Przedsiębiortstw

godz. 16:00 – 16:15

– „Polski patriotyzm gospodarczy a polityka gospodarcza Unii Europejskiej” wygłosi Prof. Adam Koronowski  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

godz. 16:15 – 16:30

– „Polskie firmy rodzinne w 100-leciu Niepodległej Polski” wygłosi dr Jerzy Bar, Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego BTA Sp. z o.o.


godz. 16:30 – 16:50 – Pytania i dyskusja – prowadzenie:
– Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekońskie, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Prof. dr hab. Michał Kleiber, Przewodniczący Rady Programowej Akademii Polskiego Sukcesu, Wiceprzewodniczący Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

godz. 16:50 – 17:10 – Wręczenie Medali Akademii Polskiego Sukcesu. Medale wręczają:
– Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
– Prof. dr hab. Michał Kleiber
– Dr Franciszek Gaik
– Amb. dr Witold Rybczyński
– Prof. dr hab. Adam Kosecki, Rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku

godz. 17:10 – 17:20 – Zakończenie Konferencji i podsumowanie:
– Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

godz. 17:20 – Spotkanie przy kawie