Otwarta debata „SUKCESY POLSKIEJ MEDYCYNY”

24 marca 2015 r. Akademia Polskiego Sukcesu zainaugurowała cykl spotkań –debat  obejmujący różne dziedziny życia społecznego, naukowego i gospodarczego pod wspólnym hasłem „Osiągnięcia naszego 25 lecia”.

Pierwszą debatę pt. SUKCESY POLSKIEJ MEDYCYNY zorganizowaliśmy we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w czasie obchodów jego 200-lecia i 15-lecia Akademii.

W debacie udział wzięli:

 • Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Zakład Genetyki i Patomorfologii. Osiągnięcia dot. badań nad nowotworami dziedzicznymi a szczególnie niepolipowatego raka jelita grubego.
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wątroby.
  Kierownik  Katedry Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.
  Zespołowe osiągnięcia w skali europejskiej w transplantacji wątroby. Stowarzyszenie największego w Polsce ośrodka przeszczepienia wątroby od dawcy zmarłego raz osiągnięcia w pobieraniu fragmentów wątroby od dawcy żywego.
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Pododdział Replantacji Kończyn. Zespołowe stworzenie Ośrodka i dokonania w zakresie przeszczepiania kończyn.
 • Dr inż. Lechosław Franciszek Ciupik – Prezes Lfc. Sp. z o.o. – Czerwieński.
  Innowacyjna działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa w zakresie implantacji kręgosłupa.
 • Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Twórca  Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.
  Między innymi, osiągnięcia w stosowaniu telemedycyny.
 • Jadwiga Kamińska – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Polskiej Medycyny.
  Osiągnięcia w promocji i upowszechnianiu Sukcesów Polskiej Medycyny.

W uznaniu dla pracy i zasług na rzecz medycyny i opieki zdrowotnej, Złote medale Akademii Polskiego Sukcesu otrzymali:

 • Prof. dr hab. Jan Lubiński – za osiągnięcia z zakresu badań nad nowotworami dziedzicznymi, a w szczególności dziedzicznego raka piersi i jajnika oraz dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego.
 • KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ i WĄTROBY Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK, Prof. dr hab. n. med. PAWEŁ NYCKOWSKI; za osiągnięcia w skali europejskiej w transplantacji wątroby, stworzenie największego w Polsce ośrodka przeszczepiania wątroby od dawcy zmarłego oraz za osiągnięcia w pobieraniu fragmentów wątroby od dawcy żywego.
  Skład zespołu: prof. Paweł Nyckowski, prof. Tadeusz Wróblewski, prof. Rafał Paluszkiewicz, doc. Waldemar Patkowski, prof. Krzysztof Zieniewicz, dr Bogusław Najnigier, doc. Krzysztof Dudek, dr Piotr Remiszewski, dr Ireneusz Grzelak, doc. Oskar Komasiewicz, dr Marcin Kotulski, dr Piotr Smoter, dr Mariusz Grodzicki, dr Michał Korba, dr Piotr Kalinowski, dr Michał Skalski,  mgr Krzysztof Zając, dr Łukasz Masior, dr Rafał Stankiewicz, dr Marta Przybysz, dr Bartosz Cieślak, dr Łukasz Nazarewski, dr Małgorzata Nowosad, dr Konrad Kobryń, dr Dorota Giercuszkiewicz.
 • PODODDZIAŁ REPLANTACJII KOŃCZYN Szpitala im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, zespół pod kierownictwem Prof.dr hab. n. med. JERZEGO JABŁECKIEGO w składzie: dr. n. med. Adam Domanasiewicz, dr. n. med. Adam Chełmoński, lek. med. Leszek Kaczmarczyk, lek. med. Maciej Paruzel, mgr Ewa Piesiewicz-Poprawska; za stworzenie ośrodka i dokonania w zakresie przeszczepiania kończyn.
 • Dr inż. Lechosław  Franciszek Ciupik,  Prezes Lfc. Sp. z o.o.; za innowacyjną działalność badawczą, rozwojową i wdrożeniową w zakresie implantacji kręgosłupa.
 • Jadwiga Kamińska, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia; za Promocję i upowszechnianie Sukcesów Polskiej Medycyny.

 


Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.wum.edu.pl/