Witold Rybczyński

Ambasador ad personam, doktor historii stosunków międzynarodowych. Sekretarz Zgromadzenia Fundatorów Akademii Polskiego Sukcesu.