Stanisław Leszek

Doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Zarządu Regionalnego O/ Warszawa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Członek Zgromadzenia Fundatorów APS.