Państwowy Zespół Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego MAZOWSZE

za niepowtarzalny dorobek w propagowaniu tradycji i kultury polskiej – HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU ROK 1999-2000