Michał Kleiber

Profesor dr hab. nauk technicznych. Prezes Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Akademii Polskiego Sukcesu.