Krzysztof Przybył

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, promującej najwyższej jakości
polskie produkty i usługi.