Krzysztof Pietraszkiewicz

Bankowiec, ekonomista Prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Fundatorów Fundacji „Promyk Słońca”, członek Kapituły Godła „Teraz Polska”.