Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Prawnik, adwokat i urzędnik państwowy. Był m.in. Szefem Kancelarii Sejmu RP, sędzią Trybunału Stanu, wiceprezesem Sądu Arbitrażowego, wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej.