Krystyna Woźniak-Trzosek

Założycielka i Redaktor Naczelna Magazynu „Polish Market”, anglojęzycznego miesięcznika promującego polską gospodarkę, kulturę oraz naukę w kraju i poza jego granicami.