KATAMARAN S/Y WARTA-POLPHARMA

za promowanie Polski w świecie – HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU ROK 2001