Jerzy Kisilowski

Rektor -Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna.