Jerzy Bar

Prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego BTA sp. z o. o., prowadzącego działalność deweloperską na warszawskim rynku nieruchomości biurowych.