Janusz Dyduch

Profesor dr hab. nauk technicznych, przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Wiceprezes NOT.