Henryk Skarżyński

Profesor dr hab. n. med., dr h. c. UW, twórca Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu.