Franz FUCHS

za osobisty wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń
I tworzenie nowych miejsc pracy – HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU ROK 2010