Elżbieta Wanat-Połeć

Ekonomistka, Prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.