dr Hans Joachim KÖRBER

za promocję polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców za granicą oraz inwestowanie w Polsce – HONOROWY AMBASADOR POLSKIEGO BIZNESU ROK 1998