Bogusław Dębski

Wieloletni Prezes Zarządu, Naczelny Dyrektor INCO-VERITAS. Przewodniczący Kapituły Polskiego Klubu Biznesu.