Beata Mońka

Absolwentka SGH w Warszawie oraz Swinburne University of Technology – Business Faculty
w Melbourne. Tworzy i realizuje długofalowe plany rozwoju dla największych firm medialnych.