Anna Maria Wesołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, ekspert od przestępczości zorganizowanej.