Andrzej Byrt

Doktor nauk ekonomicznych. Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.