Laureaci nagród PKB

logo_polskiego klubu biznesu
Laureaci nagród

HONOROWĄ NAGRODĘ
OSKAR POLSKIEGO BIZNESU 2015


W uznaniu za wspieranie procesu integracji Polski z Unią Europejską
i krzewienie idei pokojowej, 
solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy.


   otrzymuje:

 

l2.

Martin SCHULZ
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego